Επιλέξτε το δικό σας πρόγραμμα τιμολόγησης

  • Silver Membership

    10€
    Κάθε μήνα
    Ισχύει για 3 μήνες
    • Unlimited Mindfulness Classes if already attending therapy